Taivanas: 7 žuvusieji, gelbėtojai tikrina po žemės drebėjimo pavojingai pasvirusius apgriautus pastatus
Tai­va­ne Hua­lia­no mies­te tre­čia­die­nį po nak­tį su­krė­tu­sio že­mės dre­bė­ji­mo gel­bė­to­jai nar­šė po pa­vo­jin­gai pa­svi­ru­sius apg­riau­tus pa­sta­tus, trau­kė iš jų gy­vus ir žu­vu­sius žmo­nes; pra­ne­ša­ma kad žu­vo ma­žiau­siai sep­ty­ni žmo­nės,su­žeis­tų­jų – dau­giau kaip 250, de­šim­tys lai­ko­mi din­gu­siais.

Daugiausia dėmesio gelbėtojai skiria vienam 12 aukštų daugiabučiui ir gretimam viešbučiui, kurie yra pavojingai pakrypę,jų pirmieji aukštai susiploti kaip blynai po 6,4 balo žemės drebėjimo,smogusio antradienį šiai populiariai turistinei vietovei.

Pasak nacionalinės ugniagesių agentūros, per visą miestą žuvusiųjų yra septyni, sužeistų – 260; iki trečiadienio vakaro pasigesta dar 67 žmonių.

Labai nerimaujama dėl smarkiai pakrypusio gyvenamojo namo „Yun Tsui“, kuriame dar buvo restoranas, kelios parduotuvės, nedidelis viešbutis.

Dešimtys gyventojų kai kurie su savo augintiniais, buvo nuleisti virvėmis, nulaipinti kopėčiomis, iškelti kranais. Ten dirbę gaisrininkai sakė naujienų agentūrai AFP, kad per šią dieną čia ištrauki keturių žmonių lavonai.

Tarp dingusiųjų, pasak Hualiano gelbėjimo centro, yra 39 daugiabučio gyventojai, 13 viešbučio „Beauty Stay“ svečiai; šis viešbutis buvo įsikūręs apatiniuose „Yun Tsui“ aukštuose.

Tarp žuvusiųjų prie to gyvenamojo namo buvo viena iš žemyno atvykusi kinė, nurodė pareigūnai.

Labiausiai nukentėjusiame Hualiano rajone įgriuvo ar pavojingai pasviro mažiausiai keturi pastatai.

Į prieglaudas perkelta apie 830 gyventojų, elektros nėra 1900 namų.

Popiežius Pranciškus išreiškė savo solidarumą su nukentėjusias ir drąsino gelbėtojus, pranešė trečiadienį Vatikanas.

„Jo šventenybė laimina visus Taivano žmones ir linki jiems stiprybės ir rimties“, – sakoma pranešime.

Per kelias pastarąsias dienas regione buvo užfiksuota jau ištisa virtinė seisminių smūgių.

Netoli Taivano susiduria dvi tektoninės plokštės, tad salą neretai supurto žemės drebėjimai.

Pastaraisiais dešimtmečiais smarkiausias iš jų įvyko 1999 metų rugsėjį – tąsyk 7,6 balo smūgiai pareikalavo apie 2,4 tūkst. žmonių gyvybių.

2016-ųjų vasario 6-ąją per 6,4 balo žemės drebėjimą pietiniame Tainano mieste sugriuvus daugiabučiui žuvo 115 žmonių. Po šios nelaimės dėl aplaidumo už grotų atsidūrė penki asmenys, atsakingi už to pastato statybas.