Taivaną neramina Kinijos elgesys
Ki­ni­jos Res­pub­li­ka (Tai­va­nas) par­eiš­kė pro­tes­tą prieš že­my­ni­nės Ki­ni­jos pra­dė­tus vyk­dy­ti skry­džius Tai­va­no są­siau­ry­je marš­ru­tu šiau­rės kryp­ti­mi bei iš­plės­tus skry­džius marš­ru­tais ry­tų ir va­ka­rų kryp­ti­mis.

Taivano misijos (taip vadinamos šios šalies ambasados visame pasaulyje) atstovas Latvijoje Rong-chuan Wu komentuodamas situaciją LŽ teigė, kad šis žemyninės Kinijos žingsnis, – bandymas plėsti savo įtaką: „Visų pirma, Kinija nori savo ekonominį augimą paversti politine įtaka, kas yra grėsmė visoms demokratinėms šalims. Tai taip pat kelia pavojų mūsų regiono saugumui.“

Diplomatiniai santykiai tarp Kinijos ir Taivano buvo nutraukti dar 2016 metais, tad šis aviacinis demaršas vertinamas kaip Kinijos siekis demonstruoti savo galią.

Pasak Taivano atstovų, vienašališkai pradėjusi vykdyti skrydžius šiais maršrutais, žemyninė Kinija taip pat pažeidžia tarptautinės civilinės aviacijos taisykles, neatsižvelgia į aviacijos saugą ir rodo nepagarbą Taivanui. Kinijos Respublikos (Taivano) vyriausybė ragina visas suinteresuotąsias šalis atsisakyti šių maršrutų naudojimo dėl rimtų grėsmių aviacijos saugai.

„Taivano žemyninės Kinijos reikalų ministerija jau kreipėsi į Kiniją ragindami pradėti dialogą, taip siekdami užtikrinti ne tik aviacinį, bet ir regiono saugumą. Ministerijos teigimu, 2015 metais turėtas susitarimas turėjo būti dar kartą aptartas abiejų šalių o ne vienašališkai pakeistas“, – sakė Rong-chuan Wu.

Žemyninė Kinija nusprendė vykdyti skrydžius šiais keturiais maršrutais nepranešusi Taivanui ir tą pačią dieną pradėjo juos vykdyti.

2018 m. sausio 7 d. Kinijos Respublikos (Taivano) prezidentas Tsai Ing-wen surengė Nacionalinės saugumo tarybos posėdį, kuriame buvo svarstomi įvykiai Rytų Azijoje, susiję, be kita ko, su Šiaurės Korėja, žemyninės Kinijos karinių veiksmų keliama įtampa regione bei Pekino vienašališkai pradėtais skrydžiais minėtais maršrutais.

„Tai yra Kinijos politinė ambicija – pademonstruoti Azijai ir visam pasauliui savo ekonominę galią ir paversti ją politine įtaka.“ – Taivano reakciją apibendrino misijos Latvijoje atstovas Rong-chuan Wu.