Tailande vyks rinkimai
Tai­lan­do ka­ra­lius pa­si­ra­šė įsa­ky­mą, ku­riuo pri­ta­rė pir­mie­siems vi­suo­ti­niams rin­ki­mams nuo 2014 me­tų per­vers­mo, tre­čia­die­nį pra­ne­šė ka­ra­liš­kie­ji rū­mai.

Tai bus pirmieji visuotiniai rinkimai nuo 2014 metų perversmo.

„Rinkimų komitetas šią popietę per posėdį sutarė, kad kovo 24-oji bus rinkimų diena“, – žurnalistams sakė Rinkimų komisijos pareigūnas.

Įsakymu, publikuotu oficialiajame leidinyje, raginama „išrinkti parlamento narius“, o Rinkimų komisijai nurodoma per penkias dienas paskelbti, kada ji surengs nekantriai laukiamą balsavimą.

Rinkimai bus pirmieji nuo to laiko, kai chunta prieš beveik penkerius metus nuvertė premjerės Yingluck Shinawatra administraciją, perrašė konstituciją, užčiaupė oponentus ir paskyrė svarbių sąjungininkų biurokratijos aparate.

Yingluck Shinawatra

Chunta yra sakiusi, kad rinkimai bus surengti ne vėliau kaip vasario pabaigoje, bet 66 metų karalius Maha Vajiralongkornas atitinkamą įsakymą pasirašė vėlai, todėl rinkimai gali būti nukelti kelias savaites.

Karaliaus įsakymo paskelbimas reiškia, kad gali oficialiai prasidėti rinkimų kampanija, nors virtinė naujų partijų, kurių vienos yra susijusios su kariškiais, o kitos – su vis dar galingu Shinawatra klanu, jau pradėjo susitikimus ir verbavimą.

Analitikai sako, kad kariškiai siekia grįžti į vyriausybę per savo statytinių partiją, o chuntos lyderis Prayutas Chan-O-Cha nori civilinio lyderio vaidmens po rinkimų.

Su armija susijusi partija „Phalang Pracharat“, kuriai vadovauja chuntos nariai, surengė verbavimo vajų tradiciškai Y. Shinawatra ir jos brolį Thaksiną remiančiuose kaimiškuosiuose šalies regionuose. Thaksinas, taip pat buvęs premjeras, buvo nuverstas per ankstesnį perversmą 2006 metais.

Lieka klausimų dėl to, ar Shinawatra pagrindinę partiją „Pheu Thai“ be brolio ir sesers „žvaigždžių galios“ vis dar palaiko žmonės neturtinguose kaimiškuosiuose regionuose šalies šiaurėje ir šiaurės rytuose.

Abu Shinawatra yra pabėgę į užsienį, kad išvengtų apkaltinamųjų nuosprendžių, kurie, jų teigimu, yra politiškai motyvuoti.

Thaksinas pradėjo kurti savaitines tinklalaides, kuriose dėsto savo požiūrį į Tailando visuomenę ir ekonomiką, o Yingluck surengė kelias fotosesijas.

Net jei chuntos varžovai gerai pasirodys per rinkimus, bet kokią naują civilinę vyriausybę tikriausiai varžys kariškių parašyta konstitucija.

Pagal ją visus aukštųjų parlamento rūmų narius gali skirti chuntos marionetinė asamblėja, o strategija 20-čiai metų reglamentuoja viską nuo ekonomikos iki švietimo politikos.

„Galima tai vadinti hibridine demokratija“, – sakė politikos analitikas ir mokslininkas Somjai Phagaphasvivatas iš universiteto „Thammasat“.

Nežinomybė dėl rinkimų datos šį mėnesį išprovokavo nedideles demonstracijas Bankoke, bet analitikai nesitiki, kad greitu laiku atsinaujins smurtiniai, paralyžiuojantys gatvių protestai, būdingi Tailando politikai nuo Thaksino nuvertimo.

Tikimasi, kad rinkimai įvyks prieš Tailando karaliaus karūnavimą gegužės pradžioje.