Šveicarijos rinkėjai atmetė planą panaikinti privalomą televizijos mokestį
Švei­ca­ri­jos rin­kė­jai sek­ma­die­nį per re­fe­ren­du­mą at­me­tė lais­vo­sios rin­kos pro­pa­guo­to­jų pa­teik­tą pla­ną pa­nai­kin­ti pri­va­lo­mus mo­kes­čius, iš ku­rių fi­nan­suo­ja­mi vi­suo­me­ni­nė te­le­vi­zi­ja ir ra­di­jas, ro­do ofi­cia­lūs re­zul­ta­tai.

Valstybės remiamas transliuotojas RTS pranešė, kad tiek, kiek minimaliai reikia, šalies kantonų atmetė pasiūlymą „Ne „Billag“, kurį stūmė kraštutinių dešiniųjų populistai. Pasiūlymas buvo pavadintas pagal kompaniją, kuri renka minimą licencijos mokestį, sudarantį apie 450 frankų (390 eurų) per metus.

Referendumą atidžiai stebėjo transliuotojai visoje Europoje.

Vokietijos visuomeninio transliuotojo ZDF vadovas Thomas Bellutas (Tomas Belutas) sveikino referendumo rezultatus ir sakė, kad „šveicarai pasiuntė signalą ir aiškiai parodė, kokie svarbūs pliuralistinei visuomenei yra visuomeniniai transliuotoj