Šveicarija ir Britanija susitarė dėl abiejų šalių piliečių teisių po „Brexit“
Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir Švei­ca­ri­ja su­si­ta­rė iš­sau­go­ti ne­pa­ki­tu­sias vie­na ki­tos pi­lie­čių tei­ses po „Bre­xit“, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė Ber­nas apie nau­jau­sią prie­mo­nę su­švel­nin­ti Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės pa­si­trau­ki­mą iš Eu­ro­pos Są­jun­gos.

Šveicarijoje gyvenančių 43 tūkst. Britanijos piliečių ir 35 tūkst. Jungtinėje Karalystėje gyvenančių šveicarų teises iki šiol reglamentavo atskira Berno ir Europos Sąjungos sutartis.

Naujasis susitarimas, kuriam trečiadienį pritarė Šveicarijos Federalinė Taryba, užtikrina į šalį jau imigravusių asmenų teises. Tačiau jis negarantuoja judėjimo laisvės asmenims, kurie norės persikelti iš vienos šalies į kitą ateityje.

Susitarime išsaugomos dabar galiojančios teisės gyventi šalyje, pretenduoti į socialines išmokas, dvišališkai pripažįstamos darbuotojų profesinės kvalifikacijos.

Jame netgi atsižvelgta į du galimus „Brexit“ scenarijus.

Jeigu Londonui ir Briuseliui pavyks sudaryti pereinamąjį laikotarpį numatančią skyrybų sutartį, tada Šveicarijoje pereinamuoju laikotarpiu britams toliau galios Berno susitarimas su ES dėl laisvo asmenų judėjimo.

Tačiau jeigu Britanija išeis iš ES be jokios sutarties, nuo 2019 metų kovo 30 dienos Šveicarija „laikinai taikys“ savo naują dvišalį susitarimą su Britanija.

Šveicarijos vyriausybė laikosi vadinamosios „atsargumo“ (Mind the Gap) strategijos, kuri turėtų padėti šaliai stabilizuoti savo santykius su JK po „Brexit“.

Anksčiau šią savaitę Bernas ir Londonas pasirašė sutartį, užtikrinančią nepertraukiamus lėktuvų skrydžius tarp abiejų šalių net ir tuo atveju, jeigu Britanija paliks bloką be jokios sutarties.