Švedų tyrimas: Rusija rengiasi karui su priešu tokio didumo kaip Kinija arba NATO
Šve­di­jos gy­ny­bos ty­ri­mų ins­ti­tu­to at­as­kai­to­je, ku­rią už­sa­kė ša­lies Gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja, tei­gia­ma, kad Ru­si­ja ren­gia­si di­de­lio mas­to ka­rui. 

„Rusija ruošiasi kariauti prieš galimus priešininkus Kiniją arba NATO ilgą laiką“, – sakoma dokumente, kurį cituoja novayagazeta.ee.

Švedijos specialistai, remdamiesi atvirų šaltinių informacija, studijavo pastaraisiais metais vykusias Rusijos strateginius karines pratybas. Mokslininkai padarė išvadą, kad nuo 2013 metų pratybos pasidarė daug didesnio masto. O Rusija aukščiausiu valstybės lygiu kontroliuoja kariuomenės pasirengimą kovoti ir gebėjimą greitai mobilizacijai.

Tyrimo autoriai mano, kad Rusija moko kariuomenę vykdyti karines operacijas „daugelyje žemyno dalių“. Rusijos gynybos ministerijos atstovai dar nepateikė komentarų.