Švedijos menininkai susitelkė prieš kraštutinius dešiniuosius
Dau­giau nei 250 Šve­di­jos me­no ir kul­tū­ros pa­sau­lio at­sto­vų ket­vir­ta­die­nį pri­si­jun­gė prie ak­ci­jos so­cia­li­nia­me tink­le „Fa­ce­book“, pro­tes­tuo­da­mi prieš kraš­tu­ti­nių de­ši­nių­jų Šve­di­jos de­mo­kra­tų (SD) par­ti­ją, ku­riai prog­no­zuo­ja­ma re­kor­di­nė rin­kė­jų par­ama sek­ma­die­nį įvyk­sian­čiuo­se par­la­men­to rin­ki­muo­se.

Sekdami švedų aktoriaus Kjello Berggvisto pavyzdžiu daugybė menininkų, rašytojų, muzikantų ir aktorių prisijungė prie grupės „Bet kas, bet NIEKAD SD“ („Vad som helst men ALDRIG SD“), kurioje ketvirtadienio rytą jau buvo beveik 90 tūkst. narių.

„Negaliu sėdėti nieko neveikdamas, privalau daryti, ką galiu“, – sakė K. Bergqvistas dienraščiui „Aftonbladet“.

„Daug kas iš mūsų nerimauja ir yra išsigandę prieš sekmadienio rinkimus. Bet mes galime vienas kitą palaikyti ir tikėti geresne ateitimi, būdami šioje grupėje“, – kalbėjo jis.

Tarp grupės narių yra aktoriai Joelis Kinnamanas iš „Kortų namelio („House of Cards“) ir Pernilla August iš juostos „Geriausi ketinimai“ (The Best Intentions). Prie grupės taip pat prisijungė rusų rašytojo Levo Tolstojaus proprovaikaitė, džiazo atlikėja Viktoria Tolstoy ir nužudytojo švedų premjero Olofo Palme sūnus Martenas Palme.

Remiantis naujausiais visuomenės apklausos rezultatais, 1988 metais buvusių neonacistų judėjimo narių įkurtą Švedijos demokratų partiją palaiko 17–20 proc. rinkėjų.

Tačiau kai kurie ekspertai mano, kad iš tiesų šis skaičius yra gerokai didesnis.

2010 metų rinkimuose SD partija surinko 5,7 proc. balsų, o 2014 metais – 12,9 procentų. Dar po metų, 2015-aisiais, šalį pasiekė migrantų banga, su kuria į Švediją atvyko daugiau nei 160 tūkst. prieglobsčio prašytojų.

Vis dėlto faktiškai ši partija neturi galimybės patekti į valdžią po sekmadienio rinkimų, nes nė viena iš didžiųjų partijų nenorės su ja formuoti koalicinės vyriausybės.

Tačiau SD įtaka politinėse diskusijose auga, ir ji ketina pasinaudoti rinkėjų parama, kad galėtų vadovauti parlamento komitetams.