Švedijos kontržvalgyba nepastebėjo mėginimų įtakoti rinkimus
Šve­di­jos vi­daus žval­gy­bos tar­ny­ba pir­ma­die­nį pra­ne­šė, kad už­sie­nio žval­gy­ba ne­vyk­dė jo­kios pla­tes­nio mas­to kam­pa­ni­jos, kad pa­veik­tų prieš tris mė­ne­sius ša­ly­je vy­ku­sius par­la­men­to rin­ki­mus. 

Visgi saugumo tarnybos SAPO vadovas Klasas Fribergas nurodė, kad pastebima „užsienio įtaka Švedijoje ilguoju laikotarpiu“.

Anot K. Fribergo, SAPO užfiksavo informacijos apie politikus rinkimo atvejų ir techninių „incidentų, nukreiptų prieš politines partijas, jų atstovus ir institucijas“, taip pat – kad buvo pastebėta valstybinių subjektų veikla.

Jis sakė, kad dabar SAPO „mato kur kas ryškesnį vaizdą“, kaip tai veikia ir kokie įrankiai naudojami.

Pasak K. Fribergo, menką užsienio žvalgybos įtaką galima aiškinti sėkmingu prevenciniu darbu. Prieš rugsėjo 9 dieną vykusius rinkimus SAPO informavo įstatymų leidėjus apie grėsmes, saugumą ir apsaugos priemones.

Agentūra jokios konkrečios valstybės neįvardijo.