Švedija sulaikė įtariamą Rusijos šnipą
Šve­di­jos vals­ty­bės sau­gu­mo tar­ny­ba tre­čia­die­nį pra­ne­šė su­lai­kiu­si vy­rą, įta­ria­mą šni­pi­nė­ju­sį Ru­si­jos nau­dai.

Pranešime nurodoma, kad sulaikymo operacija Stokholmo centre buvo surengta antradienį vakare po susitikimo dalyvaujant įtariamam šnipui. Daugiau detalių kol kas neskelbiama.

Saugumo tarnybos SAPO kontržvalgybos padalinio vadovas Danielis Stenlingas, sakė, kad įtariamasis, dirbęs Švedijoje aukštųjų technologijų srityje, 2017 metais buvo užverbuotas vykdyti „neteisėtą žvalgybos veiklą prieš Švediją“ vieno Rusijos žvalgybos karininko, dirbusio su diplomatine priedanga.

Rusijos užsienio žvalgybos tarnyba SVR šį incidentą atsisakė komentuoti.