Svarstys, ar suteikti trumpesnę darbo savaitę
Lat­vi­jos vi­suo­me­ni­nių ini­cia­ty­vų por­ta­le ma­na­balss.lv su­rink­ta dau­giau kaip 10 tūkst. par­ašų už dar­bo sa­vai­tės truk­mės ma­ži­ni­mą nuo 40-ies iki 32-ų va­lan­dų.

Parlamentas privalo svarstyti viešąsias iniciatyvas, jeigu jos sulaukia daugiau kaip 10 tūkst. piliečių palaikymo.

Šios iniciatyvos autorius – Agris Cirulis. Jis pasiūlė „normalios darbo dienos trukmę“ sumažinti iki 6 valandų 24 minučių. Tuo atveju darbo savaitės trukmė mažėtų iki 32-ų valandų.

A. Cirulio manymu, sumažinus darbo trukmę žmonės galėtų daugiau laiko skirti laiko sau ir savo šeimoms, o darbe būtų labiau motyvuoti.

„Žmonės geriau pailsėtų, jų darbo diena būtų produktyvesnė, darbuotojai turėtų daugiau idėjų, būtų labiau motyvuoti“, – tvirtina iniciatyvos autorius.

Anot jo, tai turėtų ir kitų teigiamų ekonominių padarinių – pavyzdžiui, būtų sukurta daugiau darbo vietų, sumažėtų nedarbas.

Parašų šiai iniciatyvai paremti rinkimas prasidėjo 2016 metais.