Svarbi informacija keliaujantiems į Afriką
Lie­tu­vos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) par­agi­no ša­lies pi­lie­čius ne­vyk­ti į Kon­go De­mo­kra­ti­nės Res­pub­li­kos šiau­rės va­ka­rus dėl Ebo­los vi­ru­so pro­trū­kio.

„Kongo Demokratinės Respublikos šiaurės vakaruose nuo 2018 m. gegužės užfiksuotas Ebola viruso protrūkis, rekomenduojama nevykti į šį regioną“, – rašoma ketvirtadienį atnaujintose URM kelionių rekomendacijose.

Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) nuo balandžio 4 iki gegužės 9 dienos suskaičiavo 32 patvirtintus ar įtariamus užsikrėtimo Ebolos virusu atvejus šioje centrinės Afrikos valstybėje.

18 šių atvejų baigėsi mirtimi.