Sužinojo apie Rusijos tankerį, gabenusį Šiaurės Korėjai naftą apeinant sankcijas
Ru­si­jos tan­ke­ris ga­ben­da­vo naf­tą Šiau­rės Ko­rė­jai, apei­nant sank­ci­jas, ku­rias sky­rė JT Sau­gu­mo ta­ry­ba už bran­duo­li­nę prog­ra­mą, pra­ne­šė agen­tū­ra „Reu­ters“, rem­da­ma­si dvie­jų eki­pa­žo na­rių pa­teik­ta in­for­ma­ci­ja. 

Žurnalistų duomenimis, nuo 2017 metų spalio iki 2018 metų gegužės Rusijos tankeris mažiausiai keturis kartus susitiko su Šiaurės Korėjos laivais neutraliuose vandenyse ir perdavinėjo kurą.

„Mes oficialiai užsiregistravome Ningbo, tada išėjome į jūrą, – pasakojo vienas iš jūreivių. – Dirbome naktį, iš anos pusės buvo tankeris „Chon Moyng-1“ To laivo vėliava buvo Šiaurės Korėjos.“ Tačiau oficialiai Rusijos tankerio „Tantalo“ nafta buvo perpilta kinams.

Kitas ekipažo narys pasakojo, kad vieną iš naktų „Tantalo“ kontradentas buvo Kinijos laivas „Hui Tong 27“. Tačiau „Hui Tong 27“ daviklių duomenys rodo, kad nurodytu laiku laive nebuvo tose vietose.

Agentūra „Reuters“ pažymėjo, kad naktinių operacijų metu „Tantal“ davikliai, pagal kuriuos galima nustatyti tankerio buvimo vietą, neveikė. O tai yra tarptautinių normų pažeidimas.

Kaip rašo currenttime.tv, anksčiau JAV kaltino Rusiją ir Rusijos kompanijas dėl prekybos su Šiaurės Korėja. Dėl to 2018 metų rugpjūtį JAV skyrė sankcijas dviem Rusijos organizacijoms, vienam bankui, vienam asmeniui ir šešiems laivams.

Tankerio „Tantal“ savininkas yra Vladivostoko kompanija „Primportbunker“. 2018 metų rugsėjį jai pradėta bankroto procedūra. Tolimųjų Rytų srities muitinės administracija atsisakė suteikti informaciją, kur ėjo laivas ir neatskleidė jo maršrutų. Anksčiau „Tantal“ nafta pasikraudavo iš naftos perdirbimo gamyklos Komsomolske prie Amūro, priklausančiai artimai Kremliui kompanijai „Rosneft“.

Šiaurės Korėjos „Chon Myong-1“ 2018 metų kovo 1 dieną buvo įtrauktas į JT sankcijų sąrašą kaip laivas, atliekantis neteisėtos operacijos jūroje perkant naftą ir kitokį kurą.