Sutinka būti holograminiu vadovu
Bu­vęs Ka­ta­lo­ni­jos va­do­vas Car­le­sas Puig­de­mont'as, per­nai spa­lį Mad­ri­do at­sta­ty­din­tas už pa­stan­gas at­sis­kir­ti nuo Is­pa­ni­jos, penk­ta­die­nį par­eiš­kė, jog ga­lė­tų va­do­vau­ti re­gio­nui bū­da­mas Bel­gi­jo­je.

„Yra tik dvi galimybės. Būdamas kalėjime aš negalėsiu kreiptis į žmones, rašyti, susitikti su žmonėmis... Todėl vienintelė galimybė yra viską tęsti laisvai ir saugiai“, – sakė C. Puigdemon'as Katalonijos radijui.

„Šiais laikais stambusis verslas valdomas ir mokslinių tyrimų projektai vykdomi daugiausia naudojant naująsias technologijas“, – pridūrė buvęs Katalonijos lyderis.

„Tai nėra normalios sąlygos, kokių norėtume. Deja, yra daug sudėtingiau tai daryti (vadovauti Katalonijai) būnant Ispanijoje, nes ten būtume kalėjime“, – sakė jis.

C. Puigdemont'as yra pasitraukęs į Belgiją, o sugrįžęs į Ispaniją tikriausiai būtų areštuotas ir turėtų stoti prieš teismą dėl maišto kurstymo, antivyriausybinės veiklos bei valstybės lėšų švaistymo.

Katalonų pasiryžimas atsiskirti nuo Ispanijos išprovokavo didžiausią per kelis dešimtmečius regiono priešpriešą su Madridu ir supurtė Europos Sąjungą, dar neatsigavusią po britų sprendimo trauktis iš Bendrijos.

Katalonijos vyriausybę atleidęs ir parlamentą paleidęs Madridas sušaukė regione pirmalaikius rinkimus, tačiau šis sprendimas nepasiteisino, separatistams užsitikrinus absoliučią daugumą.

C. Puigdemont'as yra vienintelis Katalonijos separatistų bloko kandidatas į regiono vadovus.

Nors reiškiama įvairių nuomonių, dauguma Ispanijos konstitucijos ekspertų sutinka su premjero Mariano Rajoy pozicija, jog C. Puigdemont'as privalo „fiziškai būti“ Katalonijoje, kad galėtų vadovauti regionui.