Sustabdė įsaką: prieglobsčio prašyti gali ir nelegaliai JAV sieną kirtusieji
JAV fe­de­ra­li­nis tei­sė­jas pir­ma­die­nį lai­ki­nai su­stab­dė pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­jos nau­ją­jį įsa­ką, drau­džian­tį su­teik­ti prie­globs­tį as­me­nims, ne­tei­sė­tai pa­te­ku­siems į Jung­ti­nių Vals­ti­jų te­ri­to­ri­ją.

D. Trumpas šį įsaką paskelbė anksčiau šį mėnesį ir teigė, kad šis žingsnis yra nacionalinio saugumo reikalas, migrantų iš Centrinės Amerikos karavanui judant per Meksiką JAV sienos link.

Tačiau dabar šis nurodymas buvo laikinai blokuotas San Fransiske dirbančio federalinio teisėjo Jono Tigaro sprendimu. Tokiu būdu teisėjas patenkino žmogaus teisių grupių, apskundusių D. Trumpo įsaką tuojau po jo paskelbimo, prašymą.

Amerikos pilietinių laisvių sąjunga pabrėžė, jog JAV įstatymai numato, kad teisė prašytis prieglobsčio turi būti suteikiama bet kuriam į šalį patekusiam asmeniui – nesvarbu, ar jie būtų atvykę per oficialias sienos perėjas, ar nelegaliai.

D. Trumpo administracija argumentavo turinti vykdomosios valdžios galių apriboti imigraciją nacionalinio saugumo vardan. Prezidentas šiomis galiomis pasinaudojo praeitais metais, vos pradėjęs darbą valstybės vadovo poste – jis paskelbė draudimą atvykti keliautojams iš kelių, daugiausiai musulmoniškų šalių.

Dėl šio įsako įsiplieskė aštrus teisinis ginčas, bet birželio 26 dieną galutinę jo versiją palaikė JAV Aukščiausiasis Teismas.

Kai lapkričio 8-ąją Krašto saugumo departamentas paskelbė naująją prieglobsčio suteikimo politiką, vienas aukšto rango administracijos pareigūnas sakė, kad tai išspręs, anot jo, „istorinių atitikmenų neturintį piktnaudžiavimą mūsų imigracijos sistema“ prie sienos su Meksika.