Susitikimas įvyks mėnesio gale
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas an­tra­die­nį par­eiš­kė, kad il­gai lauk­tas jo su­si­ti­ki­mas su Šiau­rės Ko­rė­jos ly­de­riu Kim Jong Unu įvyks va­sa­rio 27–28 die­no­mis Viet­na­me.

„Jei nebūčiau išrinktas Jungtinių Valstijų prezidentu, dabar, mano nuomone, būtų didžiulis karas su Šiaurės Korėja“, – pareiškė D. Trumpas per savo metinį pranešimą Kongrese.