Susitarė dėl Airijos sienos
Di­džio­sios Bri­ta­ni­jos prem­je­rė The­re­sa May ket­vir­ta­die­nį pa­sie­kė komp­ro­mi­si­nį su­si­ta­ri­mą su sa­vo vy­riau­sy­bės na­riais, ku­rie prieš­ino­si jos siū­ly­mui veng­ti rea­lios sie­nos tarp Ai­ri­jos ir Šiau­rės Ai­ri­jos po to, kai Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė iš­stos iš Eu­ro­pos Są­jun­gos.

Th. May surengė virtinę susitikimų su karščiausiais „Brexit“ šalininkais savo kabinete, pasirodžius pranešimams, kad „Brexit“ sekretorius Davidas Davisas svarstė atsistatydinimo galimybę būgštaudamas, jog Th. May planas privers Britaniją neribotą laiką laikytis ES prekybos taisyklių.

Diskusijų centre atsidūrė vadinamasis „atsarginis“ planas, kuris būtų įgyvendintas, jeigu Britanijai ir ES nepavyktų pasiekti susitarimo, kuris leistų išvengti realių sienų ir muitinės patikrinimų tarp JK priklausančios Šiaurės Airijos ir ES narės Airijos Respublikos, taip siekiant išsaugoti ekonominius ryšius ir taikos proceso tęstinumą.

Th. May siūlo priderinti Didžiosios Britanijos prekybos taisykles prie dabar galiojančių ES taisyklių, kol bus pasiektas nuolatinis prekybos susitarimas. Vėliau vyriausybė paskelbė dokumentą, kuriuo išreiškė savo derybinę poziciją sakydama, kad „ateities (nuolatinis) susitarimas turėtų atsirasti vėliausiai iki 2021 metų gruodžio mėnesio“.

„Yra virtinė galimybių nustatyti galutinį terminą, kurias JK pasiūlys ir aptars su ES“, – sakoma dokumente.

Konservatorius Davidas Jonesas prieš dokumento paskelbimą BBC sakė, kad didžioji dalis Th. May konservatorių supranta D. Daviso nerimą dėl neterminuoto susitarimo.

„Mus tai iš esmės pririštų prie ES muitų sutarties neribotam laikui, – sakė jis. – Tai būtų (dainos) „Hotel California“ scenarijus. Būtume išsiregistravę, bet negalėtume išvykti.“

Th. May konservatorių vyriausybė yra pasidalinusi į dvi stovyklas. Viena jų pasisako už griežtą „Brexit“, kad Londonas galėtų sudarinėti naujas preybos sutartis visame pasaulyje, o kita nori išsaugoti kuo glaudesnius ryšius su ES, kuri yra didžiausia Jungtinės Karalystės prekybos partnerė.