Suomijos sostinėje siautėja „Odino kariai“
Ne­se­niai vie­na­me im­ig­ran­tų gau­siai ap­gy­ven­ta­me Hel­sin­kio ra­jo­ne bu­vo pa­ste­bė­ti pa­tru­liuo­jan­tys kraš­tu­ti­nės de­ši­nės or­ga­ni­za­ci­jos „O­di­no ka­riai“ na­riai. Apie tai ra­šo nau­jie­nų por­ta­las „Y­le“.

Nufilmuotame vaizdelyje matyti, kaip į prekybos centrą susirinko apie 30 „uniformuotų“ nacionalistų. Būrys pozavo nuotraukoms, šnekučiavosi, o tada drauge pražygiavo per parduotuvę. Jiems kompaniją palaikė vienos suomių neonacių grupuotės „Šiaurės pasipriešinimo judėjimas“ nariai. Liudininkų teigimu, šis pasirodymas truko apie 45 minutes.

Vyriausiasis Helsinkio policijos inspektorius Patrikas Karlssonas sakė, kad tą vakarą sulaukė keleto sunerimusių centro lankytojų skambučių. „Kai ten nuvykę pareigūnai paklausė, koks jų susibūrimo tikslas, šie atsakė, kad tiesiog vaikštinėja po parduotuvę ir žvalgosi“, – pasakojo jis.

Miesto tarybos narys socialdemokratas Abdirahimas Husu Husseinas įsitikinęs, kad žmonių susibūrimai neturėtų kelti baimės kitiems. „Odino kariai“ tikrai neatvyksta ieškoti draugų. Šie veikėjai provokuoja kitataučius žarstydami įvairius epitetus ar gestus“, – nurodė jis. Pasak A. H. Husseino, tai jau ne pirmas kartas, kai Itakeskus rajone lankosi šie nacionalistai. „Jie tampa drąsesni ir jų daugėja“, – sakė politikas ir pabrėžė, kad gatvėse budi ne vien tik „Odino kariai“.

Įdomu, kad šis kraštutinių dešiniųjų vizitas įvyko tą pačią dieną, kai miesto valdžia paskelbė ataskaitą, rodančią, kad svetimšaliai daugiausia įsikūrę Helsinkio rytuose. O Itakeskus rajone užsieniečiai sudaro trečdalį visų gyventojų. Kaip nurodoma, 2018 metų pradžioje Helsinkyje gana gausios buvo rusų, estų, somaliečių, irakiečių, kinų bendruomenės. Pernai čia padaugėjo atvykėlių iš Azijos.

„Odino kariai“ patruliuoti Suomijos miestų gatvėse pradėjo 2015 metais. Su neonacių grupėmis susiję vyrai tvirtina, kad siekia apsaugoti vietos gyventojus nuo prieglobsčio prašytojų, arba, jų žodžiais, nuo islamo įsibrovėlių. Neginkluotų patrulių grupės pasivadino „Odino kariais“ – senovės germanų ir skandinavų karo bei išminties dievybės Odino garbei.