Suomija iškvietė Rusijos ambasadorių dėl įtarimų GPS sistemos blokavimu
Suo­mi­ja iš­kvie­tė Ru­si­jos am­ba­sa­do­rių pa­siaiš­kin­ti dėl įta­ri­mų, kad Mask­va at­sa­kin­ga Pa­sau­li­nės pa­dė­ties nu­sta­ty­mo sis­te­mos (GPS) sig­na­lų blo­ka­vi­mą Lap­lan­di­jo­je per ne­se­niai su­reng­tas NA­TO pra­ty­bas, šeš­ta­die­nį pa­tvir­ti­no Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja Hel­sin­ky­je.

Ambasadorius Pavelas Kuznecovas „pakviestas pirmadienį į ministeriją aptarti GPS klausimo“, naujienų agentūrai AFP pranešė atstovė Hanna Paivarinta.

Suomių premjeras Juha Sipila anksčiau pareiškė, kad GPS palydovų signalų trikdymas sukėlė pavojų civilinei aviacijai.

Trikdžiai buvo užfiksuoti tais pačiais dienomis, kai vyko pratybos „Trident Juncture 2018“ – NATO didžiausi manevrai nuo Šaltojo karo pabaigos. Šios pratybos nuo spalio 25-osios iki lapkričio 7-osios vyko už kelių šimtų kilometrų nuo Norvegijos sienos su Rusija.

Artėjus mokymų pradžiai Rusija žadėjo „imtis atsakomųjų priemonių“ ir vadino manevrus „antirusiškais“.

Ketvirtadienį Helsinkis paskelbė, kad sutinka su Oslu, teigiančiu, kad už signalų slopinimą buvo atsakingos Rusijos sausumos pajėgos, dislokuotos Kolos pusiasalyje, esančiame netoli Norvegijos ir Suomijos sienos.

„Mums aiškus trikdžių šaltinis, ir Norvegija turi tokios pat patirties“, – penktadienį lankydamasis Vašingtone suomių naujienų agentūrai STT pareiškė Suomijos užsienio reikalų ministras Timo Soini.

„Kai ateis laikas reakcijai ir dialogui, mes tai aptarsime, bet ne viešumoje“, pridūrė ministras.

Maskva prieš šias pratybas, kurias pavadino antirusiškomis, žadėjo imtis atsakomųjų priemonių.

Dėl palydovų sutrikdymo Suomijos ir Norvegijos civilinės oro erdvės operatoriai paskelbė oficialius perspėjimus pilotams, kad navigacijos signalai Laplandijos šiaurės rytuose yra nestabilūs.

2017 metų rugsėjį Norvegijos pareigūnai taip pat pranešė, kad GPS signalų trikdymas paveikė civilinių orlaivių skrydžius šalies šiaurėje. Tai vyko per dideles Rusijos karines pratybas „Zapad“ (Vakarai).

„Užsienio reikalų ministerija anksčiau kelis kartus kėlė šį klausimą Rusijos pareigūnams“, – nurodė Norvegijos gynybos ministerija.