Sunkios išeities iš politinės krizės paieškos
Ru­mu­ni­ja ieš­ko iš­ei­ties iš po­li­ti­nės kri­zės. Ru­mu­ni­jos val­dan­čio­ji So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (PSD) an­tra­die­nį rin­ko­si į po­sė­dį spręs­ti, kas užims anks­tes­nę die­ną iš prem­je­ro pos­to pa­si­trau­ku­sio Mi­hai Tu­do­se vie­tą. Prem­je­ras pa­skel­bė at­sis­ta­ty­di­nan­tis jo par­ti­jai par­eiš­kus ne­pa­si­ti­kė­ji­mą vy­riau­sy­bės va­do­vu dėl vi­di­nių ko­vų dėl val­džios, ne­praė­jus nei sep­ty­niems mė­ne­siams po jo pa­sky­ri­mo.

Laikinuoju premjeru Rumunijos prezidentas Klausas Iohannisas antradienį paskyrė šalies gynybos ministrą Mihai Fiforą. Pasak prezidento, dabartinis „politinis neužtikrintumas neturėtų virsti politiniu nestabilumu“, dėl kurio kiltų neigiamų ekonominių pasekmių.

Šis žingsnis žymi naują sąmyšį Rumunijoje, vienoje neturtingiausių Europos Sąjungos valstybių, persekiojamoje korupcijos skandalų. Be to, pasitraukus premjerui, į šalį atvykstantis Japonijos premjeras Shinzo Abe atšaukė antradienį planuotas derybas su Rumunijos vyriausybe, pranešė šalies pareigūnai.

Antradienį istorinio vizito į Bukareštą atvykstantis Japonijos ministras pirmininkas susitiks tik su Rumunijos prezidentu. Ši šalis bus paskutinė Japonijos vyriausybės vadovo stotelė penktadienį prasidėjusioje kelionėje po Baltijos ir kitas Europos valstybes.

Tai jau antras kartas per pastaruosius metus, kai socialdemokratai išreiškė nepasitikėjimą savo ministru pirmininku.

2017-ųjų birželį PSD netikėtai atšaukė savo paramą tuomečiam premjerui Sorinui Grindeanu, kilus nesantaikai tarp jo ir įtakingo partijos lyderio Liviu Dragnea.

Pats L. Dragnea negali būti premjeru dėl teistumo, susijusio su balsų falsifikavimu 2016 metais. Vyrauja nuomonė, kad būtent jis valdo premjerą kaip marionetę.

Iš pareigų pasitraukus S. Grindeanu, partija į jo vietą paskyrė buvusį ekonomikos ministrą M. Tudose, tačiau pastaraisiais mėnesiais smarkiai pašlijo ir jo santykiai su socialdemokratų vadu.

Pirmadienį L. Dragnea žurnalistams tvirtino padaręs „du blogus pasirinkimus“ dėl premjerų, tačiau patikino, kad daugiau tos pačios „klaidos“ nebekartos.

M. Tudose atsistatydinimo raštą dar turės pasirašyti centro dešiniųjų pažiūrų prezidentas K. Iohannisas. Kritikos Socialdemokratų partijai negailinčiam valstybės vadovui taip pat reikės patvirtinti naują kandidatą į premjerus, kurį PSD išrinks vėliau šiandien.

2016-ųjų gruodį į valdžią grįžę socialdemokratai žadėjo kelti atlyginimus ir pensijas bei mažinti mokesčius, tačiau netrukus susidūrė su problemomis

Pernai vasarį socialdemokratams teko atsisakyti planų pakeisti kovos su korupcija įstatymus, nes jie išprovokavo šalyje didžiausius protestus nuo 1989 metų, kai buvo nuverstas ir galiausiai sušaudytas komunistinis diktatorius Nicolae Ceausescu.

Nepaisydama protestų, PSD praėjusį mėnesį priėmė tas prieštaringas reformas.

Europos Sąjunga nerimauja, kad tos reformos apsunkins pastangas įveikti korupciją, dėl kurios per pastarąjį dešimtmetį, nuo Rumunijos įstojimo į Bendriją, neretai priekaištaudavo Briuselis. Susirūpinimą dėl naujų rumunų įstatymų išreiškė ir Vašingtonas.

Pastarosiomis savaitėmis į Rumunijos gatves vėl išėjo minios žmonių, nepatenkintų priimtais įstatymais. Tarp protestuotojų yra ir nemažai magistrato teisėjų bei teisės studentų.