Sunerimo dėl Donaldo Trumpo poveikio pasaulinei prekybai
Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos (PPO) va­do­vas Ro­ber­to Aze­ve­do, duo­da­mas in­ter­viu agen­tū­rai AFP, par­agi­no Jung­ti­nes Vals­ti­jas už­kirs­ti ke­lią pa­sau­li­nės pre­ky­bos gin­čų spren­di­mo sis­te­mos „pa­ra­ly­žiui“, au­gant įtam­pai tarp Va­šing­to­no ir Pe­ki­no.

Ginčų sprendimo taryba yra laikoma svarbiu PPO įrankiu, kuris suteikia šalims galimybę išspręsti nesutarimus ir išvengti muitų, kurie gali sukelti prekybinį karą.

Nors Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo protekcionistinė administracija apskritai priešiškai kalba apie PPO, Ginčų sprendimo taryba jaučia tiesioginį administracijos veiksmų poveikį.

D. Trumpo prekybos pareigūnai, teigiantys, kad tarybos sprendimai suteikia nesąžiningą pranašumą besivystančios šalims, kaip Kinija, blokuoja naujų teisėjų paskyrimą. Dėl to institucijoje, kuri jau ir taip kritikuojama dėl lėto darbą, kaupiasi bylos.

„Jeigu nieko nebus daroma ir mes toliau eisime šiuo keliu, akivaizdu, kad sistema bus paralyžiuota“, – agentūrai AFP sakė PPO vadovas.

Jis teigia „nuolat“ kalbantis su JAV dėl teisėjų klausimo, tačiau „nėra jokių pokyčių, kurie rodytų, kad artėjame prie sprendimo“.

Ginčų sprendimo taryba turi turėti septynis teisėjus, kad galėtų normaliai dirbti. Tačiau šiuo metu dirba tik keturi teisėjai, o vieno jų kadencija baigiasi rugsėjį. Kiekvieną bylą turi nagrinėti trys teisėjai.

Savo prezidentinės rinkimų kampanijos metu D. Trumpas yra pavadinęs PPO „nelaime“ ir grasino, kad, jeigu bus išrinktas, Jungtinės Valstijos pasitrauks iš PPO.

Tačiau agentūra AFP R. Azevedo sakė, kad nėra net mažiausių požymių, kad JAV ketintų trauktis iš jo vadovaujamos organizacijos.