Sulaikytas Kremliaus kritikas Williamas Browderis – paleistas
Mad­ri­do po­li­ci­ja pa­lei­do in­ves­ti­ci­jų bend­ro­vės „Her­mi­ta­ge Ca­pi­tal“ įkū­rė­ją Wil­lia­mą Brow­de­rį, ku­ris Ru­si­jo­je už akių bu­vo nu­teis­tas dėl fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų, tre­čia­die­nį nau­jie­nų agen­tū­rai „Bloom­berg“ sa­kė Is­pa­ni­jos po­li­ci­jos at­sto­vas.

Pasak jo, W. Browderis iš Madrido policijos nuovados buvo paleistas paaiškėjus, kad Rusijos per Interpolą išduoto jo arešto orderio galiojimas pasibaigęs.

Anksčiau trečiadienį W. Browderis savo „Twitter“ paskyroje parašė, kad Madride buvo areštuotas.

„Pagal Rusijos prašymu Interpolo išduotą orderį mane ką tik Madride areštavo ispanų policininkai. Dabar vykstame į policijos komisariatą“, – rašė jis.

W. Browderis savo paskyroje taip pat paskelbė nuotrauką su prierašu: „Sėdėdamas ant galinės ispanų policijos automobilio sėdynės vykstu į komisariatą. Kur konkrečiai – policininkai nesako“.

2013 metų liepą Maskvos teismas už akių skyrė amerikiečiui W. Browderiui devynerių metų laisvės atėmimo bausmę už mokesčių vengimą.

W. Browderio įkurtoje investicijų bendrovėje „Hermitage Capital“ dirbo teisininkas Sergejus Magnitskis, atskleidęs didžiulio masto lėšų grobstymo schemą, kurioje dalyvavo valstybės pareigūnai.

Netrukus po to S. Magnitskis buvo apkaltintas vengimu mokėti mokesčius. 2009 metų lapkričio 16-ąją, po 11 mėnesių trukusio kardomojo kalinimo, S. Magnitskis mirė sulaikymo centro „Matrosskaja tišina“ ligoninėje, būdamas 37 metų. Manoma, kad kalėjime jis buvo mušamas ir kankinamas.

W. Browderis daug prisidėjo, kad JAV Kongresas 2012 metais priimtų vadinamąjį Magnitskio įstatymą, atvėrusį kelią Vašingtonui įvesti griežtas sankcijas dešimtims Rusijos aukšto rango pareigūnų. Jiems buvo uždrausta atvykti į Jungtines Valstijas arba suvaržytos jų galimybės vykdyti finansines operacijas.