Suimtiems protestuotojams gresia mirties bausmė
Te­he­ra­no re­vo­liu­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­kas Mou­sa Gha­zan­fa­ra­ba­di, kaip pra­ne­ša­ma, pers­pė­jo, kad areš­tuo­tiems pro­tes­tuo­to­jams teis­muo­se po­ten­cia­liai ga­li grės­ti mir­ties baus­mės.

Irano pusiau oficiali naujienų agentūra „Tasnim“ antradienį citavo M. Ghazanfarabadi žodžius: „Akivaizdu, vienas iš kaltinimų jiems gali būti „moharebeh“ („karas prieš Dievą“).“

Irane tai mirtimi baudžiamas nusikaltimas.

M. Ghazanfarabadi taip pat sakė, kad kai kurie protestuotojai netrukus bus teisiami už veiksmus prieš nacionalinį saugumą ir valstybinio turto gadinimą. Jis taip pat pabrėžė, kad dalyvauti policijos nesankcionuotuose mitinguose Irane yra neteisėta.

Irano revoliucinis teismas nagrinėja bylas, susijusias su įtariamais bandymais nuversti vyriausybę.