Suimtas buvęs Donaldo Trumpo patarėjas
Bu­vęs JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po pa­ta­rė­jas Ro­ge­ris Sto­ne'as bu­vo su­im­tas penk­ta­die­nį pa­gal spe­cia­lio­jo pro­ku­ro­ro Ro­ber­to Muel­le­rio iš­duo­tą kal­ti­na­mą­jį ak­tą.

R. Stone'ui pareikšti septyni kaltinimai, įskaitant trukdymą oficialiam procesui, klaidingos informacijos teikimą ir įtakos liudytojams darymą, pranešė leidinys „The New York Times“ ir kitos žiniasklaidos organizacijos, citavusios R. Muellerio biurą.

Specialusis prokuroras ir jo komanda aiškinasi, ar D. Trumpo rinkimų štabas buvo susimokęs su Maskva, kad pakreiptų balsavimą respublikonų kandidato naudai. R. Muelleris iškėlė kaltinimus keliems asmenims, tačiau jie su galimu kišimusi į 2016 metų rinkimus nesusiję.