Su Irano prezidentu kol kas nesusitiks: „Esu tikras, kad jis absoliučiai puikus žmogus!“
JAV pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas an­tra­die­nį sa­kė ne­pla­nuo­jan­tis Jung­ti­nė­se Tau­to­se su­si­tik­ti su Ira­no pre­zi­den­tu Has­sa­nu Rou­ha­ni, „ne­pai­sy­da­mas pra­šy­mų“ to­kį su­si­ti­ki­mą su­reng­ti.

„Galbūt kada nors ateityje. Esu tikras, kad jis absoliučiai puikus žmogus!“ – socialiniame tinkle „Twitter“ parašė D. Trumpas, likus kelioms valandos iki JT Generalinėje Asamblėjoje numatytų atskirų jų abiejų kalbų.

Prieš keturis mėnesius JAV prezidentas pasitraukė iš pasaulio galių susitarimo su Iranu dėl Teherano branduolinės programos.