Strigusi JAV veikla: ar verta keliautojams ir verslininkams susirūpinti?
Su­si­ruo­šu­sius vyk­ti į JAV vers­lo ar poil­sio rei­ka­lais, tu­rė­tų ne­ra­min­ti pra­ne­ši­mai iš už At­lan­to. Penk­ta­die­nį su­sto­jus Jung­ti­nių Vals­ti­jų vy­riau­sy­bės veik­lai su­sto­jo ir dau­ge­lio fe­de­ra­li­nių įstai­gų veik­la. Ti­ki­ma­si, kad, gal­būt, šian­dien va­ka­re (Lie­tu­vos lai­ku) bus pa­siek­tas pro­ver­žis. 

Federalinių įstaigų darbuotojai dėl JAV vyriausybės darbo sustojimo šiuo metu yra priversti pasiimti neapmokamų atostogų. Nedirba dalis iždo, saugumo, transporto ir sveikatos sektoriaus darbuotojų. Neveikia net žymioji Niujorke esanti Laisvės statula.

Tačiau keliautojams ir verslininkams nėra ko nerimauti – Jungtinių Valstijų ambasada Lietuvoje LŽ informavo, kad visos konsulinės įstaigos ir toliau tęsia darbą, vizų išdavimo procesui ši JAV vyriausybės veiklos pauzė neturi.

LŽ pasiteiravus, ar tikėtina, kad šiandien bus pasiektas susitarimas dėl Vyriausybės veiklos atnaujinimo, ambasados atstovai pasakė, kad „tai yra neprognozuojama“.

JAV vyriausybė šeštadienį, per pirmąsias prezidento Donaldo Trumpo inauguracijos metines, oficialiai buvo uždaryta, nes Kongresas nepasiekė laikino išlaidų susitarimo. Senatoriai vidurnaktį vis dar derėjosi, bet D. Trumpo atstovai paskelbė pareiškimą, kuriame dėl krizės kaltina opozicijoje esančius demokratus.

Baltųjų rūmų atstovė Sarah Sanders sakė, jog susitarimą sužlugdė demokratų reikalavimas, kad į laikinąją priemonę būtų įtraukta dokumentų neturinčių imigrantų, kurie atvyko būdami vaikai, apsauga.

„Mes nesiderėsime dėl neteisėtų imigrantų statuso, kol demokratai laiko mūsų teisėtus piliečius įkaitais dėl savo neatsakingų reikalavimų“, – perspėjo ji.

Uždarius vyriausybės institucijas, būtinomis laikomos federalinių tarnybų funkcijos ir karinės operacijos tęsis, bet tūkstančiai vyriausybės darbuotojų be apmokėjimo bus išsiųsti namo iki krizė bus išspręsta.