Strasbūre sprogo grūdų elevatorius
Pra­ncū­zi­jos ry­ti­nia­me Stras­bū­ro mies­te tre­čia­die­nį ry­te spro­gus grū­dų ele­va­to­riui nu­ken­tė­jo ma­žiau­siai 11 žmo­nių, pra­ne­ša vie­tos ži­niask­lai­da.

Sprogimas uosto rajone prie Reino upės įvyko apie 9 val. 30 min. (8 val. 30 min. Lietuvos laiku). Po sprogimo kilo gaisras, o virš incidento vietos pakibo didžiulis juodų dūmų debesis.

Į įvykio vietą buvo pasiųstos gausios ugniagesių pajėgos. Pranešama, kad gaisrą gesina apie 70 ugniagesių.

Teritorija, kur įvyko sprogimas, buvo atitverta, evakuoti aplink įsikūrusių įmonių darbuotojai.

Remiantis pirminiais pranešimais, mažiausiai keturi nukentėję žmonės yra sunkios būklės.

Sprogimo priežastis kol kas nežinoma.