Stodamas prieš JAV Kongresą Markas Zuckerbergas pripažins savo kaltę
„Fa­ce­book“ va­do­vas Mar­kas Zuc­ker­ber­gas pri­siims at­sa­ko­my­bę už so­cia­li­nio tink­lo ne­sėk­min­gus mė­gi­ni­mus ap­sau­go­ti var­to­to­jų as­me­ni­nius duo­me­nis ir už­kirs­ti ke­lią įvai­rioms ma­ni­pu­lia­ci­joms plat­for­mo­je, sa­ko­ma par­ody­muo­se, pa­skelb­tuo­se jo pa­si­ro­dy­mo JAV Kong­re­se iš­va­ka­rė­se.

„Tinkamai neįvertinome savo atsakomybės, ir tai buvo didžiulė klaida. Tai buvo mano klaida, ir labai dėl to gailiuosi“, – savo raštiškuose parodymuose, paskelbtuose Atstovų Rūmų komisijos, sako M. Zuckerbergas.

„Aš įkūriau „Facebook“, aš jam vadovauju, tad esu atsakingas už tai, kas jame atsitinka“, – sako socialinio tinklo įkūrėjas.

M. Zuckerbergas antradienį turi stoti prieš senatorius, o trečiadienį – duoti parodymus Atstovų rūmų komisijai.