Stambulo policija per uždraustą moters dienos akciją panaudojo ašarines dujas
Stam­bu­lo po­li­ci­ja penk­ta­die­nį pa­nau­do­jo aša­ri­nes du­jas prieš tūks­tan­čius mo­te­rų, Tarp­tau­ti­nės mo­ters die­nos pro­ga pro­tes­ta­vu­sių mies­to cen­tre, ne­pai­sy­da­mos po­li­ci­jos drau­di­mo or­ga­ni­zuo­ti to­kias ak­ci­jas.

Policininkai taip pat atstūmė daugybę violetinius perukus bei kaukes dėvėjusių demonstrančių, susirinkusių prie miesto pagrindinės parduotuvių Istiklalo gatvės pradžios, pranešė vienas naujienų agentūros AFP korespondentas.