Stačiatikių vyskupas ragina nebalsuoti už Vladimirą Putiną
Vie­nas Ru­si­jos sta­čia­ti­kių vys­ku­pas pir­ma­die­nį par­eiš­kė, kad per ko­vą vyk­sian­čius ša­lies pre­zi­den­to rin­ki­mus jis ne­bal­suos už da­bar­ti­nį vals­ty­bės va­do­vą Vla­di­mi­rą Pu­ti­ną, ir par­agi­no ru­sus sek­ti jo pa­vyz­džiu.

Toks aukšto rango dvasininko nepasitenkinimas šalies vadovu yra gana neįprastas, nes stačiatikių bažnyčios hierarchai su Kremliumi palaiko itin šiltus ryšius.

Pietinio Išimo miesto vyskupas Jevtichijus socialiniame tinkle „VKontakte“ parašė, kad „nebalsuotų už tamsą“ pats ir nerekomenduotų to daryti kitiems.

Dvasininkas pasipiktino V. Putino pareiškimu, kad komunistai esą imitavo krikščionišką tradiciją išsaugoti šventųjų reliktus, kai nusprendė paguldyti balzamuotus Sovietų Sąjungos įkūrėjo Vladimiro Lenino palaikus mauzoliejuje Raudonojoje aikštėje. Tokius prezidento žodžius Jevtichijus pavadino šventvagiškais.

Nepriklausomas laikraštis „Novaja gazeta“ pirmadienį parašė, kad to vyskupo komentaras yra pirmas atvejis, kai aukšto rango stačiatikių dvasininkas pasisakė prieš V. Putiną.