Sprendimas perkelti ambasadą į Jeruzalę nebus keičiamas, sako Gvatemala
Gva­te­ma­los už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trė penk­ta­die­nį pa­brė­žė, kad pre­zi­den­to Jim­my Mo­ra­le­so spren­di­mas ša­lies am­ba­sa­dą Iz­rae­ly­je per­kel­ti į Je­ru­za­lę ne­bus kei­čia­mas ir par­agi­no kri­ti­kus „gerb­ti“ ša­lies spren­di­mą.

„Toks sprendimas priimtas... jis nebus keičiamas“, – per renginį, skirtą paminėti Gvatemalos pilietinio karo pabaigą 1996 metais, žurnalistams sakė Sandra Jovel (Sandra Chovel).

„Gvatemalos vyriausybė gerbia kitų šalių poziciją, todėl manome, kad turėtų būti gerbiami ir Gvatemalos priimti sprendimai“, – S. Jovel pareiškė kritikuojantiems jos šalį, tarp jų – palestiniečiams.

Praėjusį sekmadienį J. Moralesas socialiniuose tinkluose netikėtai paskelbė, kad Gvatemalos ambasada persikels iš Tel Avivo į Jeruzalę. Šis žingsnis buvo atliktas Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai pasmerkus tokį patį JAV sprendimą.

Gvatemala – pirmoji šalis, pasekusi prieštaringai vertinamu JAV sprendimu pripažinti Šventąjį miestą Izraelio sostine.

Izraeliečiai visą šį miestą laiko savo nedaloma sostine, o palestiniečiai tikisi, kad Rytų Jeruzalė bus jų būsimos valstybės sostinė.

Gindamas savo sprendimą J. Moralesas sakė, kad Izraelis yra jo šalies „sąjungininkas“ ir kad Gvatemala „visada palaikydavo Izraelį“.