Sočyje keleiviniam laineriui nulėkus nuo tako ir užsiliepsnojus sužeista 18 žmonių
Juo­do­sios jū­ros ku­ror­te So­čy­je šeš­ta­die­nį par­yčiais per smar­kų lie­tų lei­dę­sis Ru­si­jos oro bend­ro­vės „JU­Tair“ lėk­tu­vas nu­lė­kė nuo ta­ko ir už­si­lieps­no­jo; per šį in­ci­den­tą mi­rė vie­nas oro uos­to ant­že­mi­nės tar­ny­bos dar­buo­to­jas ir bu­vo su­žeis­ti 18 lai­ne­ry­je bu­vu­sių žmo­nių, pra­ne­šė par­ei­gū­nai.

Pasak tyrėjų, 2 val. 50 min. vietos (ir Lietuvos) laiku iš Maskvos atskridęs laineris, kuriame buvo 164 keleiviai ir šeši įgulos nariai, nuslydo nuo tako, rėžėsi į žemės pylimą ir užsidegė.

„Sočio ligoninėse lieka hospitalizuoti du vaikai ir vienas suaugusysis. Jų gyvybėms pavojus negresia“, – naujienų agentūrai „Interfax“ sakė vienas Sočio administracijos atstovas.

Pasak jo dar 15 žmonių suteikta pirmoji medicinos pagalba, o gydytojai jiems rekomendavo gydytis ambulatoriškai.

Sveikatos apsaugos ministerija anksčiau pranešė, kad per incidentą nukentėjo 18 žmonių, tarp jų – trys vaikai.

Tuo metu Sočio oro uosto administracija patvirtino, kad per gelbėjimo operaciją mirė vienas darbuotojas, veikiausiai ištiktas širdies smūgio.

„Sočio tarptautinis oro uostas reiškia užuojautą (žuvusiojo) artimiesiems ir draugams. Šeimai bus suteikta reikalinga pagalba“, – sakoma antžeminės tarnybos bendrovės „Bazel Aero“, kurioje dirbo šis asmuo, pranešime spaudai.