Slovakija išsiuntė šnipinėjimu įtariamą rusų diplomatą
Slo­va­ki­jos val­džia iš­siun­tė iš ša­lies ru­sų dip­lo­ma­tą, nes ga­vo duo­me­nų, kad jis rin­ko žval­gy­bi­nius duo­me­nis, tre­čia­die­nį pra­ne­šė slo­va­kų ži­niask­lai­da.

Kaip sakoma pranešimuose, Slovakijos premjeras Peteris Pellegrini paskelbė, kad incidentas įvyko praėjusio mėnesio pabaigoje. Lapkričio 22 dieną diplomatui buvo pasakyta, kad jis turi išvykti iš Slovakijos teritorijos. Diplomatas šį reikalavimą įvykdė per 48 valandas.

Bratislava sako, kad diplomatas rinko slaptus duomenis apie Slovakiją ir NATO.

Rusijos ambasada Bratislavoje nekomentavo pranešimų apie rusų diplomato išsiuntimą iš Slovakijos už žvalgybinę veiklą.