Slovakija atmeta JT paktą dėl migracijos
Slo­va­ki­ja sek­ma­die­nį par­eiš­kė, kad ne­pri­tars Jung­ti­nių Tau­tų su­si­ta­ri­mui dėl mig­ra­ci­jos, ku­rį ke­ti­na­ma pri­im­ti at­ei­nan­tį mė­ne­sį.

Kiek anksčiau apie savo ketinimus nepasirašyti šio susitarimo pranešė dar kelios Europos valstybės, taip pat Australija ir Jungtinės Valstijos.

Slovakijos ministras pirmininkas Peteris Pellegrini žurnalistams Briuselyje sakė, kad Marakeše vyksiančiame susitikime Bratislava „nepalaikys šio JT pakto ir nesutiks jo laikytis“.

„Slovakija nesutinka, kad nėra skirtumo tarp legalios ir nelegalios migracijos. Mūsų požiūriu, ekonbominė migracija yra neteisėta, žalinga ir kelia pavojų saugumui“, – pabrėžė premjeras.

Jis pridūrė, kad „jei Slovakijos atstovo dalyvavimas (susitikime) automatiškai reikštų šalies prisijungimą prie Marakešo protokolo, niekas, įskaitant (užsienio reikalų) ministrą, neatstovaus Slovakijai susitikime Marakeše“.

Minėtą JT susitarimą palaikantis Slovakijos diplomatijos vadovas Miroslavas Lajčakas anksčiau sakė, kad atsistatydins, jei Bratislava nuspręstų nepritarti dokumentui. Tačiau P. Pellegrini sekmadienį sakė tikįs, kad jam pavyks įtikinti ministrą likti poste.

Pasaulinis susitarimas dėl saugios, tvarkingos ir teisėtos migracijos (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration) buvo parengtas liepos mėnesį, po pusantrų metų trukusių derybų. Oficialiai jis turėtų būti patvirtintas ateinantį mėnesį Marakeše.

Susitarime iškelti 23 tikslai dėl legalios migracijos ir geresnio migracijos srautų tvarkymo, migruojančių žmonių visame pasaulyje skaičiui padidėjus iki 250 milijonų. Tai sudaro 3 proc. visų pasaulio gyventojų.

Susitarimą jau atmetė JAV, Vengrija, Austrija, Čekija, Lenkija ir Australija. Bulgarija pareiškė taip pat linkusi jam nepritarti.

Šios šalys nerimauja dėl pakto nuostatos, jog nelegalių migrantų sulaikymas turėtų būti naudojamas tik kaip „kraštutinė priemonė“, geriau ieškant alternatyvų. Pakto kritikės teigia, jog tai neleistų vykdyti griežtos imigracijos politikos.

Lietuva pareiškė ketinanti palaikyti šį dokumentą.