Skurdas, karas ir diskriminacija: tokiomis sąlygomis pasaulyje daugiau nei milijardas vaikų
Apie 1,2 mlrd. vai­kų vi­sa­me pa­sau­ly­je gy­ve­na skur­do, ka­ri­nių konf­lik­tų ir dis­kri­mi­na­ci­jos dėl ly­ties są­ly­go­mis, sa­ko­ma ket­vir­ta­die­nį pa­skelb­to­je vai­kų tei­sių or­ga­ni­za­ci­jos „Gel­bė­ki­me vai­kus“ (Sa­ve the Child­ren) at­as­kai­to­je.

„Skurdas, konfliktai ir mergaičių diskriminacija kelia grėsmę daugiau kaip 1,2 mlrd. vaikų arba daugiau nei pusei visų pasaulyje gyvenančių vaikų“, – teigiama ataskaitoje, paskelbtoje birželio 1 dieną minimos Tarptautinės vaikų gynimo dienos išvakarėse.

Pasak dokumento, apie 1 mlrd. vaikų gyvena šalyse, kur klesti skurdas, dar 250 mln. nepilnamečių gyvena karinių konfliktų sąlygomis, o maždaug 570 mln. mergaičių gyvena valstybėse, kur paplitusi diskriminacija dėl lyties.

Ataskaitoje pabrėžiama, kad apie 153 mln. vaikų gyvena šalyse, kur jaunoji karta vienu metu susiduria su visais trimis minėtais pavojais.

Organizacija nurodė, kad vaikų gyvenimo sąlygos, susijusios su medicinos paslaugomis, švietimu, saugumu ir laisve, per pastaruosius metus pablogėjo beveik 60-yje valstybių.

„Jei nesiimsime skubių priemonių, niekada nepajėgsime įvykdyti prieš tris metus visų Jungtinių Tautų valstybių duotų pažadų, kurių esmė – kad iki 2030 metų kiekvienam vaikui būtų garantuota teisė gyventi, mokytis ir būti saugiu“, – sakė organizacijos vadovė Helle Thorning-Schmidt (Helė Torning-Šmit).

„Vyriausybės gali ir turi padaryti viską, kas įmanoma, kad kiekvienas vaikas turėtų galimybę kuo geriau pradėti savo gyvenimą“, – pridūrė ji.