Skandalas Rusijoje: kosmoso agentūra iššvaistė ir išvogė 26 milijardus eurų
Krem­liaus pa­si­di­džia­vi­mas „a­na­lo­gų ne­tu­rin­čių“ ru­siš­kų tech­no­lo­gi­jų kū­ri­mo sri­ty­je Vals­ty­bi­nė kor­po­ra­ci­ja „Ros­kos­mos“ ofi­cia­liai pri­pa­žin­ta fi­nan­si­nių pa­žei­di­mų re­kor­di­nin­ke.

Apie tai metinėje ataskaitoje pranešė Rusijos Audito rūmų vadovas Aleksejus Kudrinas: „Turime didelių problemų su „Roskosmos“. Ten yra ir neracionalių išlaidų ir daugybė disciplinos pažeidimų. Blogai atliekamos pirkimų procedūros, užkeliamos kainos, „įšaldyti“ pinigai nebaigtiems statyti projektams. O keli milijardai (rublių) tiesiog dingo, iš esmės, buvo pavogti“.

„Roskosmos“ pasiteisino tuo, kad Audito rūmai kalba apie 2017 metų rodiklius, o šiemet, esą viskas klostosi geriau.

Aleksejaus Kudrino teigimu, „Roskosmos“ tenka net 40 procentų visų išaiškintų pažeidimų. Pasak jo, pradedami tyrimai ir baudžiamosios bylos.

Bendras nuostolis valstybei sudaro beveik 2 trilijonus rublių (apie 26 milijardus eurų).

„Roskosmos“ vadovas Dmitrijus Rogozinas – vienas seniausių ir artimiausių Vladimiro Putino aplinkos žmonių.