Siūlo trumpinti darbo savaitę
Lat­vi­jos vi­suo­me­ni­nių ini­cia­ty­vų por­ta­le ma­na­balss.lv su­rink­ta dau­giau kaip 10 tūkst. par­ašų už dar­bo sa­vai­tės truk­mės ma­ži­ni­mą nuo 40 iki 32 va­lan­dų.

Šios iniciatyvos autorius – Agris Cirulis. Jis pasiūlė „normalios darbo dienos trukmę“ sumažinti iki 6 valandų 24 minučių. Tuo atveju darbo savaitės trukmė mažėtų iki 32 valandų.

A. Cirulio manymu, sumažinus darbo trukmę žmonės galėtų daugiau laiko skirti sau ir savo šeimoms. „Žmonės geriau pailsėtų, jų darbo diena būtų produktyvesnė, darbuotojai turėtų daugiau idėjų, būtų labiau motyvuoti“, – tvirtina iniciatyvos autorius.

Anot jo, tai turėtų ir kitų teigiamų ekonominių padarinių – pavyzdžiui, būtų sukurta daugiau darbo vietų, sumažėtų nedarbas.

Parašus šiai iniciatyvai paremti pradėta rinkti 2016 metais. Parlamentas privalo svarstyti viešąsias iniciatyvas, jeigu jos sulaukia daugiau kaip 10 tūkst. piliečių palaikymo.