Sirijos sukilėliai traukiasi iš Rytų Gutos
Si­ri­jos su­ki­lė­liai pa­gal pir­mą to­kio po­bū­džio eva­kua­ci­jos su­si­ta­ri­mą ket­vir­ta­die­nį pra­dė­jo trauk­tis iš vis silps­tan­čios opo­zi­ci­jos kon­tro­liuo­ja­mo Ry­tų Gu­tos ank­la­vo ša­lia Da­mas­ko, pra­ne­šė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.

Valstybinė televizija pranešė, kad „iš Charastos iki šiol pasitraukė 547 žmonės, tarp jų ir 88 kovotojai“.

Karinis šaltinis naujienų agentūrą AFP informavo, kad sukilėliai ir civiliai autobusuose laukė buferinėje zonoje, kad galėtų patekti į režimo kontroliuojamą teritoriją.

Manoma, kad Charastos miestą iš viso turėtų palikti 1 500 kovotojų ir tūkstančiai jų šeimų narių, pranešė valstybinė naujienų agentūra SANA.

Susitarimui tarp režimo ir sukilėlių grupuotės „Ahrar al-Sham“, kuri kontroliuoja Charastą, tarpininkavo Rusija. Tai buvo paskelbta trečiadienį.

Per Rusijos remiamą režimo oro ir sausumos pajėgų nuo vasario 18-osios vykdomą operaciją iš sukilėlių atkovota mažiausiai 80 proc. Rytų Gutos teritorijos – paskutinio opozicijos bastiono šalia sostinės.

Likusi teritorija dabar yra padalyta į tris izoliuotas dalis, kurias kontroliuoja skirtingos sukilėlių grupuotės.

Padėtį Sirijoje stebinti organizacija „Syrian Observatory for Human Rights“ (SOHR) pranešė, kad ši operacija jau pareikalavo per 1 500 civilių gyvybių ir privertė tūkstančius gyventojų palikti savo namus.