Sirijos režimas pasiekė susitarimą, kad sukilėliai pasitrauktų iš Dumos
Si­ri­jos vy­riau­sy­bė pa­sie­kė su­si­ta­ri­mą, pa­gal ku­rį su­ki­lė­liai tu­rė­tų pa­lik­ti pa­sku­ti­ne jų tvir­to­ve va­di­na­mą Du­mą ir at­si­trauk­ti į opo­zi­ci­jos val­do­mą mies­tą ša­lies šiau­rė­je, sek­ma­die­ni pra­ne­šė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.

Oficiali naujienų agentūra SANA, cituodama šaltinį vyriausybėje, paskelbė, kad pagal susitaimą „vadinamieji „Jaish al Islam“ („Islamo armija“) teroristai per 48 valandas turėtų išvykti į Džarabulusą“.

Susitarimas pasiektas kitą dieną po to, kai per, kaip pranešama, cheminį puolimą Dumoje žuvo dešimtys žmonių. Sirija ir jos sąjungininkė Rusija tai kategoriškai neigia.