Sirijos prezidentas grąžino Prancūzijos ordiną
Si­ri­jos pre­zi­den­tas Bas­ha­ras al As­sa­das grą­ži­no Pra­ncū­zi­jai 2001 me­tais jam įteik­tą Gar­bės Le­gio­no or­di­ną, ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė nau­jie­nų agen­tū­ra EFE, ci­tuo­da­ma Si­ri­jos va­do­vo biu­rą.

Sirijos vyriausybė perdavė apdovanojimą Damaske veikiančiai Rumunijos ambasadai, šiuo metu atstovaujančiai Prancūzijos interesams Sirijoje.

Prezidento biuras paaiškino, tad tokių veiksmų imtasi „balandžio 14 dieną Prancūzijai kartu su JAV ir Didžiąja Britanija prisidėjus prie agresijos prieš Siriją“.

B. al Assado atstovai pabrėžė, kad jis „nebeįžvelgia garbės būti ordino, įteikto JAV vergaujančios šalies režimo, kavalieriumi“.

Prieš keletą dienų paaiškėjo, kad Paryžius pradėjo drausminę procedūrą, siekdamas išbraukti B. al Assado vardą iš Garbės Legiono ordino kavalierių sąrašo.

Šį apdovanojimą 2001 metais jam įteikė tuometinis Prancūzijos prezidentas Jacques'as Chiracas, savo sprendimą aiškinęs Sirijos prezidento pasirengimu vykdyti savo šalyje reformas.

B. al Assadas moka prancūzų kalbą, o Damaskas su Paryžiumi palaikydavo glaudžius ryšius, kol šalyje neprasidėjo pilietinis karas.

Nuo 2010 metų Prancūzijos valdžia turi teisę išbraukti iš apdovanotųjų sąrašo asmenis, padariusius tam tikrų nusikaltimų ar negarbingų veiksmų.

Balandžio 14 dienos paryčiais Prancūzija, Jungtinė Karalystė ir JAV smogė Sirijai, tokiu būdu atsakydamos į numanomą cheminę ataką Dumos mieste netoli Damasko.