Sirijoje žuvo dar keturi rusų kariškiai
Si­ri­jo­je ko­vo­to­jams at­aka­vus si­rų ar­mi­jos po­zi­ci­jas Deir az Zo­ro pro­vin­ci­jo­je, žu­vo ke­tu­ri ru­sų ka­riš­kiai ir bu­vo nu­kau­ta dau­giau kaip 40 te­ro­ris­tų, sek­ma­die­nį pra­ne­šė Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

„Du rusų kariniai patarėjai, vadovavę sirų baterijos ugniai, žuvo iš karto. Dar penki rusų kariškiai buvo sužeisti ir operatyviai pristatyti į rusų karinę ligoninę. Karo medikai iki galo kovojo už dviejų sužeistų kariškių gyvybę, bet jų išgelbėti nepavyko. Vadovybė visus (šiuos) rusų kariškius pristatė valstybiniams apdovanojimams“, – nurodė ministerija.

Jos duomenimis, tamsiuoju paros metu kelios mobilios kovotojų grupės Deir az Zoro provincijoje atakavo Sirijos armijos artilerijos bateriją.

„Maždaug valandą vykusio mūšio metu kariškiai sunaikino 43 teroristus ir šešis didelio pravažumo automobilius, aprūpintus didelio kalibro ginklais“, – sakoma ministerijos pranešime. Jame nurodoma, kad mūšyje dalyvavo sirų kariškiai ir rusų kariniai patarėjai.

Rusijos karinė operacija Sirijoje vyksta nuo 2015 metų rugsėjo 30 dienos.

Rusų karinė aviacija remia Sirijos armijos sausumos operacijas. Rusija Sirijoje turi aviacijos bazę Hmeimime ir karinio laivyno bazę Tartuse.

Sirijoje užduotis vykdo rusų kariniai patarėjai, Gynybos ministerijos specialiųjų operacijų pajėgų ir karo policijos daliniai, taip pat – konflikto šalių sutaikymo centro kariškiai.