Sirijoje sudužo Rusijos naikintuvas
Du Ru­si­jos la­kū­nai žu­vo ket­vir­ta­die­nį jų nai­kin­tu­vui Su-30SM nu­kri­tus į Vi­dur­že­mio jū­rą tuo­jau po pa­ki­li­mo iš Hmei­mi­mo oro pa­jė­gų ba­zės Si­ri­jo­je, pra­ne­šė Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja.

„Pagal pirminę informaciją, aviakatastrofos priežastis galėjo būti į variklį patekęs paukštis. Jokio lėktuvo apšaudymo nebuvo“, – sakoma ministerijos pranešime.

„Kaip pranešama iš įvykio vietos, abu lakūnai, iki paskutinės minutės kovoję už lėktuvo (išsaugojimą), žuvo“, – pridūrė ministerija.

Po šios nelaimės Rusijos oficialiai pripažintų karių žūčių Sirijoje skaičius padidėjo iki 86.

Vėliausias oficialiai pripažintas karių gyvybių nusinešęs incidentas įvyko kovą, kai leisdamasis Hmeimime sudužo transporto lėktuvas iš žuvo visi 39 juo skridę žmonės.

Tačiau, sprendžiant iš daugelio žiniasklaidos pranešimų, Sirijoje iš tikrųjų yra žuvę daug daugiau Rusijos piliečių, dalyvaujančių pavojingose karinėse operacijose kaip samdiniai.