Sirijoje kurdų grupuotė belaisviais paėmė aštuonis džihadistus, įskaitant paauglį iš JAV
Si­ri­jos kur­dų su­ka­rin­ta gru­puo­tė pra­ne­šė, kad ša­lies ry­ti­nė­je da­ly­je jos ko­vo­to­jai su­čiu­po aš­tuo­nis dži­ha­dis­tų gru­puo­tei „Is­la­mo vals­ty­bė“ pri­klau­san­čius už­sie­nio ko­vo­to­jus, tarp ku­rių yra vie­nas pa­aug­lys ame­ri­kie­tis.

Sirijos kurdų Liaudies apsaugos daliniais (YPG) vadinama grupė nurodė, kad kovotojai buvo sugauti per specialią operaciją rytinėje Deir az Zoro provincijoje Irako pasienyje, kur yra išlikę IS kontroliuojamų teritorijų.

Tarp aštuonių kovotojų yra po vieną JAV, Vokietijos, Rusijos ir Ukrainos pilietį, taip pat uzbekų ir tadžikų.

YPG pareiškime sakoma, kad 16-metis amerikietis yra Soulay Noah Su. Daugiau informacijos kol kas nepateikiama.

Sekmadienį kurdų grupuotė pranešė į nelaisvę paėmusi penkis kovotojus, įskaitant du JAV piliečius. Anot kovotojų, vienas jų yra buvęs mokyklos mokytojas iš Hjustono.