Šimtamečiui australui – kaltinimai seksualiniu užpuolimu
Aus­tra­li­jo­je 102 me­tų se­no­liui par­eikš­ti kal­ti­ni­mai dėl mo­ters sek­sua­li­nio už­puo­li­mo su­nki­nan­čio­mis ap­lin­ky­bė­mis Sid­nė­jaus sen­jo­rų glo­bos na­muo­se, tre­čia­die­nį pra­ne­šė po­li­ci­ja.

Vyras, kurio tapatybė neskelbiama, ateinantį mėnesį stos prieš teismą, nurodė policija. Jis kaltinamas užpuolęs kitą tų senjorų globos namų, esančių Sidnėjaus rytiniame pakraštyje, gyventoją.

Policija atsisakė pateikti kokių nors detalių apie įtariamą nusikaltimą, tik nurodė, kad incidentas įvyko antradienio popietę ir dėl jo buvo kreiptasi į policiją.

Į globos namus netoli Bondajaus paplūdimio atvykę policijos pareigūnai sulaikė senolį. Jei bus pripažintas kaltu, jam grės iki septynerių metų kalėjimo.

Iki lapkričio 20 dienos, kai turės stoti prieš teismą, vyras buvo paleistas į laisvę už užstatą.

Australijoje yra buvęs ne vienas atvejis, kai šimtamečiai buvo teisiami už kažkada anksčiau įvykdytus nusikaltimus. Tačiau atvejai, kai neseniai įvykdytu nusikaltimu apkaltinamas vyresnis nei 100 metų senjoras, yra itin reti.