Šiaurės Korėjos parlamento rinkimuose dalyvavo 99,99 proc. rinkėjų
Šiau­rės Ko­rė­jo­je vy­ku­siuo­se rin­ki­muo­se šį­met bal­suo­to­jų ak­ty­vu­mas sie­kė 99,99 proc., an­tra­die­nį pra­ne­šė vals­ty­bi­nė ži­niask­lai­da.

Tai dar aukštesnis rodiklis palyginti su ankstesniais parlamento rinkimais, kuriuose balsuotojų aktyvumas siekė buvo 99,97 procento.

Vakarų demokratinėms valstybėms tai nepasiekiamas piliečių aktyvumo mastas. Tačiau Šiaurės Korėjoje milijonai šalies gyventojų kas penkerius metus atiduoda savo balsus mechaniškai sprendimus priimančio parlamento, vadinamo Aukščiausiuoju Liaudies Susirinkimu, rinkimuose.

Tačiau šios izoliuotos valstybės, kurią geležiniu kumščiu valdo faktinio šalies lyderio Kim Jong Uno Korėjos darbo partija, rinkėjai gali rinktis tik iš vieno valdžios patvirtinto kandidato, tad rezultatai visada aiškūs iš anksto.

Šįmet aktyvumas nepasiekė 100 proc., nes rinkimuose negalėjo dalyvauti „užsienyje esantys ar vandenynuose dirbantys korėjiečiai“, nurodė Šiaurės Korėjos valstybinė naujienų agentūra KCNA.

Kaip ir 2014-aisiais, per savaitgalį vykusius rinkimus visi valdžios iškelti kandidatai surinko 100 proc. balsų.

„Visi rinkėjai kaip vienas dalyvavo šiuose rinkimuose, kad sutvirtintų mūsų liaudies valdžią ir ji būtų tvirta kaip uola“, nurodė Centrinis rinkimų komitetas, kurį citavo KCNA.

„100 proc. rinkėjų atidavė savo balsus už kandidatus į Aukščiausiojo Liaudies Susirinkimo deputatus, iškeltus atitinkamose apygardose“, – pridūrė komitetas.

Visų 687 kandidatų sąrašas nebuvo paskelbtas.

Tačiau Pietų Korėjos naujienų agentūra „Yonhap“ remdamasi Pchenjano valstybine žiniasklaida pranešė, kad tarp išrinktų deputatų yra šalies lyderio Kim Jong Uno jaunesnioji sesuo bei jo artima patarėja Kim Yo Jong.

Kritikai sako, kad rinkimai Šiaurės Korėjoje, vykstantys be jokios rinkiminės konkurencijos, iš esmės tėra politinis ritualas, leidžiantis valdžiai kalbėti apie iš žmonių gautą mandatą ir padedantis stiprinti lojalumą vyriausybei bei socialinę santarvę.