Šiaurės Korėjos diplomatijos vadovas: Pchenjanas JAV pateikė „realistišką pasiūlymą“
Šiau­rės Ko­rė­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė, kad Pchen­ja­nas pa­tei­kė „rea­lis­tiš­ką pa­siū­ly­mą“ per ly­de­rio Kim Jong Uno ir JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po su­si­ti­ki­mą Ha­no­ju­je, pa­skel­bė nau­jie­nų agen­tū­ra „Yon­hap“.

Itin neįprastame Pchenjanui vėlyvą vakarą paskelbtame pranešime Ri Yong Ho sakė, kad Šiaurės Korėja siekė dalinio sankcijų sušvelninimo. D. Trumpas savo ruožtu aiškino, jog Kim Jong Unas norėjo, kad būtų panaikintos visos sankcijos.

Ketvirtadienį Hanojuje vykusiose dvišalėse derybose D. Trumpui ir Kim Jong Unui nepavyko pasirašyti susitarimo. Baltieji rūmai buvo numatę susitarimo pasirašymo ceremoniją, tačiau paaiškėjus, kad susitarimo nebus, ceremonija buvo atšaukta kartu su numatytais pietumis.

Itin neįprastame Pchenjanui vėlyvą vakarą paskelbtame pranešime Ri Yong Ho (Li Jong Ho) sakė, kad Šiaurės Korėja siekė dalinio sankcijų sušvelninimo mainais į branduolinės ir raketų programos atsisakymą.

D. Trumpas savo ruožtu aiškino, jog Kim Jong Unas norėjo, kad būtų panaikintos visos sankcijos.

„Jei JAV iš dalies panaikins tas sankcijas,.. kurios kliudo civilinei ekonomikai ir mūsų žmonių gyvenimui, mes visam laikui ir visiškai, stebint JAV ekspertams, išmontuosime visus branduolinės gamybos objektus Jongbjono vietovėje“, – pareiškė Ri Yong Ho žurnalistams.

Ministras skaitė pranešimą po dvi dienas trukusių D. Trumpo ir Kim Jong Uno derybų Hanojuje, pasibaigusių nepasiekus jokio galutinio susitarimo.

Ketvirtadienį Baltieji rūmai buvo numatę susitarimo pasirašymo ceremoniją, tačiau paaiškėjus, kad susitarimo nebus, ceremonija buvo atšaukta kartu su numatytais pietumis.