Šiaurės Korėja „veikiausiai“ neatsisakys visų branduolinių ginklų
Šiau­rės Ko­rė­ja vei­kiau­siai ne­at­si­sa­kys vi­sų sa­vo bran­duo­li­nių gink­lų, net jei­gu JAV pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po de­ry­bų pa­stan­gos duos vai­sių, an­tra­die­nį par­eiš­kė JAV na­cio­na­li­nės žval­gy­bos va­do­vas Da­nas Coat­sas.

„Mes ir toliau laikomės vertinimo, kad Šiaurės Korėja veikiausiai neatsisakys visų savo branduolinių ginklų ir (jų) gamybos galimybių, net siekdama derybose susitarti dėl dalinės (pusiasalio) denuklearizacijos etapų, kad laimėtų JAV ir tarptautinių nuolaidų“, – sakoma D. Coatso pranešime Kongresui apie Jungtinėms Valstijoms kylančias grėsmes.

„Šiaurės Korėja tęs savo pastangas švelninti JAV vadovaujamos spaudimo kampanijos poveikį, pirmiausia diplomatine veikla, atsakomuoju spaudimu prieš sankcijų režimą ir tiesioginiu sankcijų vengimu“, – sakoma D. Coatso ataskaitoje.

Metiniame grėsmių Jungtinėms Valstijoms įvertinime, kurį parengė visa JAV žvalgybos bendruomenė, sakoma, kad Šiaurės Korėjos lyderiai karinius branduolinius pajėgumus laiko „itin svarbiais režimo išlikimui“.

Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas, kuris planuoja antrą susitikimą su D. Trumpu, galbūt įvyksiantį vasario pabaigoje, siekia, kad Kinija ir Pietų Korėja drauge su juo spaustų Vašingtoną švelninti sankcijas Pchenjanui be reikšmingų jo nuolaidų branduolinių technologijų srityje, nurodoma pranešime.

„Kim Jong Unas taip pat siekė vienyti regioną prieš JAV vadovaujamą spaudimo kampaniją, kad pasiektų vis didesnį sankcijų švelninimą, o Šiaurės Korėjos pareiškimai ne kartą rodė, jog tam tikras sankcijų sušvelninimas yra būtinas, kad vyktų papildoma diplomatija“, – sakoma ataskaitoje.