Šiaurės Korėja sako „jokiu būdu“ nenusiginkluosianti, jeigu negalės pasitikėti JAV
Šiau­rės Ko­rė­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Jung­ti­nė­se Tau­to­se par­eiš­kė, kad jo ša­lis „jo­kiu bū­du“ ne­nu­si­gink­luos pir­mo­ji, kol Jung­ti­nės Vals­ti­jos to­liau sieks, kad bū­tų griež­tai vyk­do­mos Pchen­ja­nui pa­skelb­tos sank­ci­jos.

Kreipdamasis į Jungtinių Tautų Generalinę Asamblėją, Ri Yong Ho pareiškė, kad Vašingtonas derybas dėl Korėjos pusiasalio denuklearizacijos stumia į aklavietę.

„Aklavietę, kurioje neseniai buvo atsidurta, lėmė tai, kad Jungtinės Valstijos kliaujasi prievartos priemonėmis, kurios žlugdo pastangas didinti pasitikėjimą“, – pareiškė jis.

„Jeigu nebus pasitikėjimo Jungtinėmis Valstijomis, nebus galima pasitikėti mūsų nacionaliniu saugumu, o tokiomis aplinkybėmis mes jokiu būdu vienašališkai nenusiginkluosime pirmieji“, – pabrėžė Šiaurės Korėjos diplomatijos vadovas.

Jungtinės Valstijos reikalauja, kad būtų laikomasi politikos, pagal kurią būtų pirmiausia siekiama denuklearizacijos, ir „didina spaudimą taikydamos sankcijas, kuriomis priverstinai siekia savo tikslo“, pažymėjo Ri Yong Ho.

„Nuomonė, kad sankcijos mus gali parklupdyti, yra naivi nieko apie mus nežinančių žmonių svajonė“, – pridūrė jis.

Pasak ministro, Šiaurės Korėjos vyriausybė nutraukė branduolinius ir raketų bandymus, išardė branduolinių bandymų poligoną ir toliau stengiasi didinti pasitikėjimą.

„Tačiau nematome jokio atitinkamo atsako iš JAV“, – pažymėjo jis.

Jungtinių Valstijų raginimu Saugumo Taryba pernai patvirtino tris rezoliucijas dėl sankcijų, kuriomis siekiama iš Šiaurės Korėjos atimti galimybę gauti įplaukų iš savo branduolinių ir balistinių raketų programų.

Po birželį įvykusio istorinio JAV prezidento Donaldo Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimo santykiai atšilo, o Pchenjanas nutraukė raketų bandymus, tačiau derybose dėl denuklearizacijos nebuvo pasiekta didesnės konkrečios pažangos.