Šiaurės Korėja nesilaiko savo pažadų
Šiau­rės Ko­rė­ja spar­čiai ge­ri­na inf­ras­truk­tū­rą sa­vo bran­duo­li­nių ty­ri­mų komp­lek­se, nors per vir­šū­nių su­si­ti­ki­mą Sin­ga­pū­re dek­la­ra­vo įsi­pa­rei­go­ji­mą de­nuk­lea­ri­zuo­ti Ko­rė­jos pu­sia­sa­lį, tre­čia­die­nį pra­ne­šė ste­bė­to­jai.

Branduolinį ginklą turinčios Šiaurės Korėjos lyderis Kim Jong Unas per anksčiau šį mėnesį Singapūre įvykusį istorinį susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu pažadėjo „dirbti siekiant“ denuklearizacijos tikslo.

Tačiau Singapūre denuklearizacija nebuvo aiškiai apibrėžta, nebuvo nustatyti konkretūs Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų arsenalo likvidavimo terminai.

D. Trumpas tvirtino, kad procesas prasidės greitu laiku, ir praėjusią savaitę sakė: „Tai bus visiška denuklearizacija, kuri jau vyksta.“

Tačiau neseniai iš palydovo padarytose nuotraukose matyti, kad šiuo metu Šiaurės Korėjos pagrindiniame branduoliniame komplekse Jongbjone ne tik tęsiasi darbas, bet ir vykdomi infrastruktūros darbai, paskelbė vertinama interneto svetainė „38 North“.

„Iš komercinio palydovo birželio 21 dieną padarytos nuotraukos rodo, kad Jongbjono branduolinių tyrimų centre sparčiai tęsiami ... infrastruktūros gerinimo darbai“, – nurodo svetainė.

Ji atkreipia dėmesį į „tęsiamą darbą“ Šiaurės Korėjos urano sodrinimo gamykloje ir keliuose naujuose komplekso objektuose, įskaitant inžinerijos biurą ir įvažiavimą į pastatą, kur yra branduolinis reaktorius.

Tačiau komplekse tęsiami darbai „neturėtų būti laikomi kaip nors susijusiais su Šiaurės Korėjos pažadu denuklearizuotis“, priduria „38 North“.

Reikia tikėtis, kad branduolinio sektoriaus pareigūnai „tęs įprastą darbą, kol Pchenjanas duos konkrečius įsakymus“, nurodo svetainė.

Šiaurės Korėja praėjusį mėnesį, prieš viršūnių susitikimą parodydama geros valios gestą, susprogdino savo pasenusį, bet vienintelį branduolinių bandymų poligoną Pungjė-ri, kur įvykdė šešis branduolinius bandymus.

Tačiau Pchenjanas po viršūnių susitikimo nieko nekalbėjo denuklearizacijos klausimu, nors valstybinė žiniasklaida sušvelnino propagandą prieš Jungtines Valstijas, ilgai vadintas „imperialistiniu priešu“.

JAV valstybės sekretorius Mike'as Pompeo siekė tolesnių derybų dėl denuklearizacijos detalių, bet kol kas jų data nepaskirta.