Šiaurės Korėja linkusi atsisakyti branduolinio arsenalo
Šiau­rės Ko­rė­ja par­eiš­kė, kad bū­tų lin­ku­si at­si­sa­ky­ti sa­vo bran­duo­li­nio ar­se­na­lo, jei­gu bū­tų už­ti­krin­tas jos sau­gu­mas, an­tra­die­nį po su­si­ti­ki­mo su šios ša­lies ly­de­riu Kim Jong Unu pra­ne­šė Seu­lo pa­siun­ti­nys.

„Šiaurės aiškiai parodė savo nusiteikimą denuklearizuoti Korėjos pusiasalį ir aiškiai leido suprasti, kad nebus jokios priežasties turėti branduolinių (programų), jeigu bus pašalintos karinės grėsmės Šiaurės atžvilgiu ir jeigu bus garantuotas jos režimo saugumas“, – sakė Pietų Korėjos prezidento Moon Jae-ino nacionalinio saugumo patarėjas Chung Eui-yongas.

Pasiuntinys, grįžęs į Seulą po Pietų Korėjos delegacijos istorinio vizito Pchenjene, pridūrė, kad Šiaurės Korėja sutiko paskelbti branduolinių ginklų ir raketų bandymų moratoriumą, jeigu bus surengtos derybos su Jungtinėmis Valstijomis.

Chung Eui-yongas sakė, kad Pchenjanas yra pasiruošęs „nuoširdžioms“ deryboms dėl potencialios denuklearizacijos ir santykių tarp Šiaurės Korėjos ir Vašingtono normalizavimo.

Pasiuntinys pridūrė, kad Šiaurės Korėja taip pat pažadėjo nenaudoti prieš Pietų Korėją nei įprastinės, nei branduolinės ginkluotės.