Šiaurės Korėja ir Jungtinės Valstijos formuos darbo grupes denuklearizacijai
Šiau­rės Ko­rė­jo­je vie­šin­tis JAV vals­ty­bės se­kre­to­rius Mi­ke'as Pom­peo su­si­ta­rė, kad abi ša­lys su­for­muos dar­bo gru­pes ir pa­ves joms pri­žiū­rė­ti kon­kre­čius Pchen­ja­no de­nuk­lea­ri­za­ci­jos žings­nius, ame­ri­kie­čių ži­niask­lai­da šeš­ta­die­nį ci­ta­vo JAV Vals­ty­bės de­par­ta­men­to at­sto­vę Heat­her Nauert.

Atstovė taip pat sakė žurnalistams, kad per derybas Pchenjane be klausimų, susijusių su pastangomis likviduoti Šiaurės Korėjos branduolinių ginklų ir balistinių raketų programą, taip pat buvo aptartas per 1950–1953 metų Korėjos karą žuvusių amerikiečių palaikų perdavimas.

Kaip pranešama, M. Pompeo laikinai paliko derybų vietą, kad galėtų telefonu aptarti proceso eigą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

JAV diplomatijos vadovas į Šiaurės Korėjos sostinę atvyko penktadienį. Jis siekia susitarti dėl konkrečių detalių, kaip bus įgyvendinami susitarimai, pasiekti per praeitą mėnesį Singapūre įvykusį istorinį D. Trumpo ir Šiaurės Korėjos lyderio Kim Jong Uno susitikimą.

Anksčiau penktadienį pakeliui į Šiaurės Korėją trumpam Japonijoje stabtelėjęs M. Pompeo sakė žurnalistams: „Per šią kelionę sieksiu gauti detalių apie šiuos įsipareigojimus ir toliau dėti pastangas, kad būtų įgyvendinta, ką abu lyderiai pažadėjo vienas kitam ir pasauliui“, – pabrėžė jis.

„Tikiuosi, kad KLDR (Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika) pasiruošusi padaryti tą patį“, – pridūrė valstybės sekretorius.

Po praeitą mėnesį Singapūre įvykusio Kim Jong Uno ir D. Trumpo susitikimo Amerikos lyderis tikino, kad atsivėrė kelias pasiekti taiką ir kad branduolinio karo grėsmė jau likviduota.

Tačiau jųdviejų pasirašytame pareiškime stigo aiškių įsipareigojimų.

Vašingtonas tikisi, kad „visiška“ denuklearizacija galės prasidėti per metų laikotarpį, bet daugelis ekspertų ir D. Trumpo kritikų perspėja, kad Kim Jong Uno per viršūnių susitikimą duotas pažadas mažai tereiškia ir kad šis procesas gali užtrukti daug metų, jeigu apskritai prasidės.

M. Pompeo ir D. Trumpas pažadėjo, kad tarptautinės ekonominės sankcijos – jų nuomone, privertusios Šiaurės Korėją sėsti prie derybų stalo – kol kas bus toliau vykdomos.

Po penktadienio vakarą ir šeštadienio rytą vyksiančių derybų M. Pompeo išskris į Tokiją, kur trumpam susitiks su Japonijos ir Pietų Korėjos užsienio reikalų ministrais.

Vėliau jis apsilankys Vietname ir Abu Dabyje, o galiausiai atvyks į Belgijos sostinę Briuselį, kur kartu su D. Trumpu dalyvaus kitą savaitę vyksiančiame NATO viršūnių susitikime.